LPDDR5/5X

容量速率双升级,可提供更高性能和更高效率。
立即咨询
产品参数
产品特性
应用领域
产品参数
消费级
产品类型产品型号容量位宽速度封装方式电压温度(℃)
LPDDR5RS512M32LC5D2FDB-31BT2GBx326400MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS768M32LG5D2FDB-31BT3GBx326400MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25~ 85
LPDDR5/5XRS1G32LO5D2FDB-31BT4GBx326400MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS1G32LO5D2FDB-23BT4GBx328533MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS1536M32LG5D4FDB-31BT6GBx326400MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS2G32LO5D4FDB-31BT8GBx326400MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS2G32LP5D4FDB-31BT8GBx326400MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS2G32LO5D4FDB-23BT8GBx328533MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS3G32LG5D8FDB-31BT12GBx326400MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS4G32LO5D8FDB-31BT16GBx326400MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS4G32LO5D8FDB-23BT16GBx328533MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85
LPDDR5/5XRS8G32LO5DAFDB-31BT32GBx326400MbpsFBGA 315-Ball1.8 / 1.05 / 0.9 / 0.5 V-25 ~ 85滚动鼠标
产品特性
数据传输速率
支持更高的传输速率,可以达到8533Mbps
更低的功耗
通过改进的架构和更高的传输效率进一步降低功耗
产品容量齐全
产品涵盖2GB~32GB容量,客户可灵活选用
温度范围
更宽的温度范围和更高的可靠性
时钟频率和电压
支持多种时钟频率和电压设置
深度睡眠模式
引入了深度睡眠模式,进一步降低功耗
ECC支持
错误校正码(ECC),提高数据的可靠性和系统的稳定性
应用领域
安卓平板
了解方案
笔记本电脑
了解方案
智能手机
了解方案